PLC Siemens SIMATIC S7-1500 COMPACT CPU CPU 1511C-1PN, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH WORKING MEMORY 175 KB FOR PROGRAM AND 1 MB FOR DATA, 16 DIGITAL INPUTS, 16 DIGITAL OUTPUTS, 5 ANALOG INPUTS, 2 ANALOG OUTPUTS, 6 HIGH SPEED COUNTERS,

By | October 26, 2015

PLC Siemens 6ES7511-1CK00-0AB0

 Thông số kỹ thuật:

SIMATIC S7-1500 COMPACT CPU CPU 1511C-1PN,
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH WORKING MEMORY 175 KB FOR PROGRAM AND 1 MB FOR DATA,
16 DIGITAL INPUTS,
16 DIGITAL OUTPUTS,
5 ANALOG INPUTS,
2 ANALOG OUTPUTS,
6 HIGH SPEED COUNTERS,

Liên hệ: Dientudong.com để được giảm giá tốt nhất cho 6ES7511-1CK00-0AB0