Khởi động mềm SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 47A, 22KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 81A, 45KW,

By | March 24, 2017

Khởi động mềm Siemens 3RW4424-1BC44

SIRIUS SOFT STARTER,
VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 47A, 22KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3:
81A, 45KW,

 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS SOFT STARTER,
VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 47A, 22KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3:
81A, 45KW,

Liên hệ: Dientudong.com để được giảm giá tốt nhất cho 3RW4424-1BC44