Khởi động mềm SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S3, 106A, 55KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 110-230V AC/DC, SCREW TERMINALS

By | March 24, 2017

Khởi động mềm Siemens 3RW3047-1BB14

SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S3,
106A, 55KW/400V, 40 DEGREES,
200-480V AC, 110-230V AC/DC, SCREW TERMINALS

 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S3,
106A, 55KW/400V, 40 DEGREES,
200-480V AC, 110-230V AC/DC, SCREW TERMINALS

Liên hệ: Dientudong.com để được giảm giá tốt nhất cho 3RW3047-1BB14