Khởi động mềm SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S0, 38A, 18.5KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 110-230V AC/DC, SCREW TERMINALS

By | March 24, 2017

Khởi động mềm Siemens 3RW3028-1BB14

SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S0,
38A, 18.5KW/400V, 40 DEGREES,
200-480V AC, 110-230V AC/DC, SCREW TERMINALS

 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S0,
38A, 18.5KW/400V, 40 DEGREES,
200-480V AC, 110-230V AC/DC, SCREW TERMINALS

Liên hệ: Dientudong.com để được giảm giá tốt nhất cho 3RW3028-1BB14