Khởi động mềm SIRIUS SOFT STARTER, S6, 162 A, 90 KW/400 V, 40 DEG., 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS

By | March 24, 2017

Khởi động mềm Siemens 3RW4056-6BB44

SIRIUS SOFT STARTER, S6,
162 A, 90 KW/400 V, 40 DEG.,
200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS

 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS SOFT STARTER, S6,
162 A, 90 KW/400 V, 40 DEG.,
200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS

Liên hệ: Dientudong.com để được giảm giá tốt nhất cho 3RW4056-6BB44