Khởi động mềm SIRIUS SOFT STARTER, S12, 205 A, 150 HP/460 V, 50 DEG., 200-460 V AC, 115 V AC, SCREW TERMINALS

By | March 24, 2017

Khởi động mềm Siemens 3RW4073-6BB34

SIRIUS SOFT STARTER, S12,
205 A, 150 HP/460 V, 50 DEG.,
200-460 V AC, 115 V AC, SCREW TERMINALS

 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS SOFT STARTER, S12,
205 A, 150 HP/460 V, 50 DEG.,
200-460 V AC, 115 V AC, SCREW TERMINALS

Liên hệ: Dientudong.com để được giảm giá tốt nhất cho 3RW4073-6BB34