Khởi động mềm SIRIUS SOFT STARTER, S0, 38A, 18.5KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 24V, SCREW TERMINALS

By | March 24, 2017

Khởi động mềm Siemens 3RW4028-1BB04

SIRIUS SOFT STARTER, S0,
38A, 18.5KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 24V, SCREW TERMINALS

 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS SOFT STARTER, S0,
38A, 18.5KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 24V, SCREW TERMINALS

Liên hệ: Dientudong.com để được giảm giá tốt nhất cho 3RW4028-1BB04