Khởi động mềm SIRIUS SOFT STARTER, S0, 32A, 15KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW TERMINALS

By | March 24, 2017

Khởi động mềm Siemens 3RW4027-1BB14

SIRIUS SOFT STARTER, S0,
32A, 15KW/400V, 40 DEGR.,
AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW TERMINALS

 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS SOFT STARTER, S0,
32A, 15KW/400V, 40 DEGR.,
AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW TERMINALS

Liên hệ: Dientudong.com để được giảm giá tốt nhất cho 3RW4027-1BB14