AUXILIARY SWITCH BLOCK AUXILIARY SWITCH BLOCK, 40, 4NO, DIN EN50005, CAGE CLAMP CONNECTION, F. CONTACTOR RELAYS A. CONTACT.

By | March 21, 2017

AUXILIARY SWITCH BLOCK Siemens 3RH1911-2FA40

AUXILIARY SWITCH BLOCK,
40, 4NO, DIN EN50005,
CAGE CLAMP CONNECTION,
F. CONTACTOR RELAYS A. CONTACT.

 Thông số kỹ thuật:

AUXILIARY SWITCH BLOCK,
40, 4NO, DIN EN50005,
CAGE CLAMP CONNECTION,
F. CONTACTOR RELAYS A. CONTACT.

Liên hệ: Dientudong.com để được giảm giá tốt nhất cho 3RH1911-2FA40